Admission Help Line +91-8009902936, +91 8009902937 KIPM, GIDA

FACULTY DETAILS

S.N. Name of Faculty Qualification Designation
  Dr. J.N Mishra M. Pharma, Ph.D (Pharmacology) Director
  Mr. D K Vishwkarma M. Pharma (Pharmaceutics) HOD
  Mr. Amerendra Singh M. Pharma (Pharma Chemistry) Associate Professor
  Mr. Amit Kumar Shukla M. Pharma (Pharmacognosy) Registrar
  Mr. Abhay Pratap Singh M. Pharma (Pharma Chemistry) Associate Professor
  Ms Reena Singh M. Pharma (Pharmaceutics) Associate Professor
  Mr. Yogesh Prasad Madhesiya M. Pharma (Pharmacognosy) Associate Professor
  Mr. Wajahat Ullah Khan M. Pharma (Pharmaceutics) Associate Professor
  Ms. Joyti Nayak M. Pharma (Pharmacology) Associate Professor
  Dr. Jyoti Rai M. Pharma (Pharma Chemistry) Associate Professor
  Ms Anupma Singh M. Pharma (Pharma Chemistry) Asst. Professor
  Ms. Priyanka Maurya M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
  Ms. Preeti Singh M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
  Mr. Ashutosh Kushwaha M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
  Mr Shyama Charan M. Pharma (Pharma Chemistry) Asst. Professor
  Mr. Ratnakar Singh M. Pharma (Pharmacology) Asst. Professor
  Mr. Satyendra Mishra M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
  Mr. Shekhar Singh M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
  Mr. Shubham Srivastava M. Pharma (Chemistry) Asst. Professor
  Mr. Swadesh Vishwkarma B. Pharma Lecturer
  Mr. Satish Agrahari B. Pharma Lecturer
  Mr. Dharmpal Jayswal B. Pharma Lecturer
  Mr. Nishant Chawala B. Pharma Lecturer